You are currently viewing מאו דזה דונג פוגש לאמה טיבטי בתוך טאנקה

מאו דזה דונג פוגש לאמה טיבטי בתוך טאנקה

מאבק כוכבים לאבקת פיגמנטים – ציור טיבטי

ככה נולדים קדושים. ממש ברגע שבו הם נכנסים לבד המתוח. פיקסלים של פיגמנטים שיוצרים דימויי.  ברגע הזה נולד קדוש. הוא מתנתק מחבלי המציאות ונולד מחדש.  וכשמישהו ימצא את הציור הזה בעוד כמה מאות שנים, או אולי אלפים, הוא  יהיה בטוח שאפילו מדובר כאן ממש באל. אל מלא רחמים.

אמנות ציורי הטאנקה הטיבטית היא אמנות בודהיסטית מסורתית הקיימת מזה מאות שנים. מאוד שמורה וברורה, כל דימויי מובנה בצורה קבועה, במשיכות מכחול קבועות ובצורה קבועה וסמלית – כלומר מים תמיד יצויירו באותו האופן, וכך גם כרי הדשא, מיקום הקדושים ותנוחתם וכו'.

תפנית חדה בעלילות הטנקה הטיבטיות. האמן הטיבטי  Dhondub Tsheten מכניס אירועים משמעותיים מתוך ההיסטוריה של סין המודרנית, לא רק סצנות מסורתיות הנלמדות בקפידה בבתי הספר לאמנות הטנקות אלא התייחסות ל"אגדות החדשות", תיעוד ניצחי למפגש תרבותי מהדהד. מנהיגים קומוניסטים בעת המסע הגדול* נכנסים ל"פריים" הטיבטי הקדוש, לעננים המסוגננים, למדשאות הרעננים ולמים הטהורים.

 "Thangka in part embodies religious culture," he said. "But it also tells folk stories and legends, like those about King Gesar [a heroic figure in local folklore],
and historical event such as Princess Wencheng's marriage to Tibet's ruler Songtsan Gampo. 
"So you can see, the stories that thangkas depict have a very wide range," he added. Dhondub Tsheten

Mao zedong in Tibetan Buddhist thangka
Mao zedong in Tibetan Buddhist thangka by artist Dhondub Tsheten
________________________________________________________________________________________
* המסע הגדול (The Long March)  היה אופרציה צבאית בהנגתו של מאו,  המסע התקיים ב- 1934 ונמשך כשנה. הצבא האדום צעד כ 10,000 קילומטרים. מעטים שרדו את המסע, רבים מתו בדרך מקור, מחלות, רעב ואיתני הטבע, אך המסע הקנה לקומוניסטים אהדה רבה בקרב הכפרים, האיכרים והעם ואף חיזק ובנה אותו מבחינה צבאית.